Loading posts...
  • Քաղհասարակության կարողությունների զարգացման ծրագրեր

    Մեկնարկել է «Հանուն հավասար իրավունքների» կրթական կենտրոն ՀԿ-ի եւ «Պրահայի քաղաքացիական հասարակության» կենտրոնի համատեղ իրականացվող Քաղհասարակության աջակցության ծրագրի առաջին փուլը, որի ընթացքում մինչև 20 կազմակերպություններ, որոնք ցանկանում են ֆինանսավորում ստանալ «Պրահայի քաղաքացիական հասարակության» կենտրոնից, աշխատում են ընտրված մենթորների հետ՝ իրենց ծրագրային գաղափարը զարգացնելու և ամբողջական հայտ ներկայացնելու համար։ Քաղհասարակության կարողությունների զարգացման ծրագրերը ներառում են հետևյալ…
  • Մենթորների հավաքագրման մրցույթ

    «Հանուն հավասար իրավունքների» կրթական կենտրոն ՀԿ-ն Պրահայի քաղաքացիականհասարակության կենտրոնի հետ համատեղ հայտարարում է մենթորների հավաքագրման մրցույթ: Ընտրված մենթորները ներգրավվելու են քաղաքացիական հասարակության տարբեր ծրագրերի աջակցման ծրագրերում՝ նախատեսված ժամկետներում տրամադրելով մենթորական ևխորհրդատվական ծառայություններ Հայաստանի 20 տեղական կազմակերպությունների ևքաղաքացիական նախաձեռնությունների։ Մենթորական աշխատանքներն ու ՔՀԿ-ների կարողությունների զարգացման ծրագրերը ներառելու ենհետևյալ ոլորտները՝ Ռազմավարական պլանավորում և ազդեցության գնահատում, Ջատագովություն և…