Խմբագրաթոն․ մարդու իրավունքներ

2020

 

Նախագծի նպատակը հայալեզու Վիքիպեդիան վստահելի և հավաստի աղբյուրներից ստուգված ազատ տեղեկատվությամբ համալրելն է։ Երբեմն ոչ հավաստի, կեղծ և չճշտված տեղեկատվությունն է, որ թերի բովանդակության ստեղծման և տարածման պատճառ է դառնում։


Ծրագրի շրջանակում հայերեն վիքիպեդիայում մարդու իրավունքների և առնթեր ոլորտների վերաբերյալ  երեք տասնյակից ավելի հոդվածներ են խմբագրվել և հրապարակվել։

 

Նախագծի շրջանակում հրտարակվել է «Մարդու իրավունքներ» գիրքը։ Այն ներառում է 34 հոդվածներ։ Հոդվածաշարը հրատարակվել է նաեւ Բրայլի գրերով։

Արթուր Զաքարէ Հարությունյան
«Խմբագրաթոն․ մարդու իրավուքններ» ծրագրի համակարգող

Հոդվածներ

Վեթինգ
ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող անձանց իրավունքներ
Հեղինակային իրավունք
Սոցիալական իրավունքներ
ԼԳԲՏՔԻԱ+
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներ
Տարեց մարդկանց իրավունքներ
Մարդու իրավունքները բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալիս
Խոսքի ազատություն
Ցեղասպանության 10 փուլեր
Կոռուպցիա
Ծանր, վնասակար, առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար պայմաններում աշխատող մարդկանց իրավունքներ
Անձնական տվյալների պաշտպանություն
Ուսանողների և ուսուցանողների իրավունքներ
Քաղաքացիություն
Գերակա հանրային շահ
Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն
Խոշտանգումներից և նվաստացնող վերաբերմունքից զերծ մնալու իրավունք
Մարդու իրավունքները թվային ոլորտում
Ֆեմինիզմ
Ինքնորոշման իրավունք
Միավորումներ կազմելու իրավունք
Փաստի ստուգում
Կյանքի իրավունք
Հասարակական կազմակերպություններ
Հայաստանի Սահմանադրություն
Մեդիամանիպուլյացիա
Օրենքի առաջ հավասարության իրավունք
ՀՀ Սահմանադրության 3-րդ հոդված
Անցումային արդարադատություն
Ընտանեկան բռնություն
Մարդու իրավունքները բանակում
Մարդկային արժանապատվություն
Աբորտ
Մարդու իրավունքների վրա բիզնեսի ազդեցության մասին ՄԱԿ-ի առաջնորդող սկզբունքներ