«Ռեֆորմ» բանավեճի ակումբ

«Ռեֆորմ» բանավեճի ակումբը նպատակ ունի ձևավորել բանավեճի մշակույթ՝ վերափոխելով բանավեճի մասին կարծրատիպային պատկերացումները, ստեղծել հարթակ ուսանողների կողմից և նրանց շրջանում հասարակական հնչեղություն ունեցող թեմաների քննարկման համար, ստեղծել համաբուհական ուսանողական համայնք, հնարավորություն ընձեռել ուսանողներին ակտիվորեն ներգրավվելու ՀՀ հասարակական-քաղաքական կյանքին՝ ներկայացնելով իրենց առաջարկները/լուծումների փաթեթները համապատասխան ոլորտների պատասխանատուներին։

 

Մելինե Գևորգյան
«Ռեֆորմ» բանավեճի ակումբի համակարգող