«Հակակոռուպցիոն ճամբար»

2019

 

5-օրյա ճամբարի շրջանակում մասնակիցները ծանոթանում են կոռուպցիայի էությանն ու տեսակներին, ներպետական և միջազգային իրավական շրջանակին, ՀՀ-ում կոռուպցիոն հիմնական խնդիրներին ու դրսևորումներին, ՀՀ կառավարության հակակոռուպցիոն ծրագրերին ու իրականացվող աշխատանքներին։


Ճամբարին կարող են մասնակցել 18-26 տարեկան ուսանողներ Երևանից և ՀՀ մարզերից։