Ճգնաժամային իրավիճակների ազդեցությունը  կանանց իրավունքների վրա

Ճգնաժամային իրավիճակների ազդեցությունը  կանանց իրավունքների վրա Հեղինակ՝ Զարուհի Հովհաննիսյան   Կանանց և աղջիկների նկատմամբ բռնությունը տարածված է ամբողջ աշխարհում։ Այն ուղեկցել է մարդկությանը ողջ պատմության ընթացքում, կրել և կրում է սիստեմիկ բնույթ, ներհյուսված է սոցիալական կառուցակարգերի մեջ։ Կանանց և աղջիկների նկատմամբ բռնությունը դուրս է տարիքային, սոցիալ-տնտեսական և աշխարհագրական սահմաններից, ազդում է հասարակության բոլոր շերտերի վրա։…